ליטל - מוטי אלפסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1980
יוצר/ת: מוטי אלפסי
מילים: אין
לחן: עמי גלעד
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 14
רוקדים מס. 359 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 117 - CD
רוקדים 359 - CD
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
הערות: aka Naama, Originally created to Naama.
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה