ישישו החסידים - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1986
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: אין
לחן: חסידי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Camp Coleman 2002
Kochavim 2005
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
דני דאסא 1 - CD
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה