ואהבת - דודו ברזילי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2018
יוצר/ת: דודו ברזילי
מילים: יהודה גל
לחן: אליהו גל
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: Hungaria 2018
LeRiku Baltica 2018
MechoLA 2019
Yad Beyad 2018
Yenne 2018
מקור המוזיקה:
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Daught Machol Hungaria 2018
Dances Taught - Mechola 2019
Dances taught Czechia 2018
הערות: This song is from Leviticus 19:18 "ve'ahavta l'reyecha kamocha" which is one of Judaism's most important obligations. Thank you to Jeff from the USA for the info. A.L.L.
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה