תה קה ליל - דודו ברזילי, אייל אליהו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2018
יוצר/ת: דודו ברזילי, אייל אליהו
מילים: סאימיר מיסליה
לחן: אלפרד סולה
מבצע/ת: סילבה גונברדהי
מקור וידאו: Beketzev Acher 2018
Harkada Camp, Paris, France 2018 - Dudu Barzilay
Hungaria 2018
LeRiku Baltica 2018
Yad Beyad 2018
Yenne 2018
מחול אביב 2018
מחול השלום 2018
מקור המוזיקה:
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Daught Machol Hungaria 2018
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה