סנופי - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 1988
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: ג'יימס קינג
לחן: ג'יימס קינג
מבצע/ת: תומי ג'יימס
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס. 7
עמנואל מס.211
רוקדים מס. 3
מקור המוזיקה: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 3 - CD
רוקדים מס.108 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.108 (in Hebrew)
הערות: Also sung by R.E.M., Same steps as Line dance Yo Ya
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה