אם תחזור - איציק בן דהן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2016
יוצר/ת: איציק בן דהן
מילים: רפי קריספין
לחן: רפי קריספין
מבצע/ת: מאיה אברהם
מקור וידאו: Hungaria 2017
Machol Merkaz 2017
Yenne 2017
מחול אירופה 2017
מחול השלום 2017
רוקדים מס. 392 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 392 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances taught Czechia 2018
Dances Taught Mechol Hashalom 2017
Machol Europa 2017
Machol Italia
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה