כאגדת רבקה - שמואל )ויקי( כהן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1954
יוצר/ת: שמואל )ויקי( כהן
מילים: אילנה קליין
לחן: עמנואל זמיר
מבצע/ת: רן אלירן
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Kenes Dalia 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
עמנואל מס. 4
עמנואל מס.223
רוקדים מס. 59
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
מקור המוזיקה: LP-Dance for Fun - Tikva 104 - (1969L) - Ayalah Goren
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Geula Zohar-Dance For Fun-Tikva 104
Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה