עינבלים - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1957
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: שרה לוי תנאי
לחן: שרה לוי תנאי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.304
רוקדים מס. 265 DVD
מקור המוזיקה: LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
רוקדים 265 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Potpourri Israeli Folk Dances-Tikva 117
Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה