קומי אורי - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1958
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: תנ"כי
לחן: אמיתי נאמן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 1
רוקדים מס. 280 DVD
מקור המוזיקה: LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #4 - MM35097 [GAB4]-(1977)-Y. Gabai
LP-Panorama - Tikva 140 - (1971L) - Fred Berk
מישראל באהבה AG186 - קלטת שמע
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים 280 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.7 (in Hebrew)
הערות: Isaiah 60:1,4
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה