ניצני שלום - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1960
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: יצחק אליהו נבון
לחן: יצחק אליהו נבון
מבצע/ת: גאולה זוהר
מקור וידאו: עמנואל מס.114
רוקדים מס. DVD 76
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Dance for Fun - Tikva 104 - (1969L) - Ayalah Goren
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Israeli Dances! - CBS 63050[ISRD] - (1972L) -
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
רוקדים 76 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Geula Zohar-Dance For Fun-Tikva 104
Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה