יבורך היום - צבי הילמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1980
יוצר/ת: צבי הילמן
מילים: אהרון רבינוביץ
לחן: אברהם מינדלין
מבצע/ת: שושנה דמארי
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 12
רוקדים מס. 406
מקור המוזיקה: עמנואל מס. 12 - קלטת שמע
הערות: Karmiel 1992-1st place
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה