צפורי נדוד - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1984
יוצר/ת: משה תלם
מילים: שייקה פייקוב
לחן: שייקה פייקוב
מבצע/ת: צדוק צוברי
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
הורה כיף 1990
מחול אירופה 2002
מחול אירופה 2011
מחול אירופה 2014
מחול אירופה 2020
מחול אירופה DVD-2005
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 1
רוקדים מס. 285 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 69 (W139)
מקור המוזיקה: LP-Telamim 3: Israeli Folk Dances with M. Telem - TN-11233 [TMM2](1985)
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים 285 - CD
רוקדים מס. 78 - קלטת שמע
רוקדים מס.139 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.78 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה