שישו את ירושלים - יונתן גבאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1960
יוצר/ת: יונתן גבאי
מילים: תנ"כי
לחן: עקיבא נוף
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2012
IFDI Vesamachta Bechagecha
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.205
עמנואל מס.214
רוקדים מס. 17
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Dances in the Garden of Eden - YE1001 - (1977) - Yaakov Eden
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
הללויה - 25 הריקודים והשירים הישראליים המפרסמים ביותר - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
LP-Efff Netzer-Israeli Folk Dances Vol 3-Hataklit MM 30922-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
הערות: Isaiah 66:10, 62:6, 60:4, Also sung by Ronit Ophir
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה