סרנדה לך - איציק סעדה
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1987
יוצר/ת: איציק סעדה
מילים: נעמי שמר
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: גשר הירקון
מקור וידאו: כרמיאל 1987
רוקדים מס. 351 DVD
מקור המוזיקה: LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
רוקדים 351 - CD
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
הערות: Karmiel 1987 Also sung by Yehoram Gaon, Gabi Berlin, Chen Beniyan, Hashlosharim Shlomo Braba, Moni Moshanov and Gidi Gov
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה