ורק בגלל זה - אייל עוזרי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 2015
יוצר/ת: אייל עוזרי
מילים: יוסי גיספן
לחן: עדי לאון
מבצע/ת: אייל גולן
מקור וידאו: וני כאר 2015
רוקדים מס. 369 DVD
רוקדים מס. 371 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 369 - CD
רוקדים 371 - CD
הערות: Karmiel 2015
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה