רד הלילה - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: מעגל
שנה: 1969
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: יעקב אורלנד
לחן: מרדכי זעירא
מבצע/ת:
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Danze d’israele (1978) - Kol Aviv,Arion-FARN 1079, ARN 34404 - (1978)
LP-From Israel With Dance - HL-2 -
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Israel Sings! - Vanguard VSD 2130 - (1969L) - Karmon
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
דני דאסא 1 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה