זמר לך - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1950
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: אברהם בן-זאב
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Hora Sheleg 2011
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
רוקדים מס. 383 DVD
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: CD-Hora Sheleg 2011
LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Haprachim - Nevofoon 15030 [HAP] Gert-Jan van Ammerkate -
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מטמונים 3 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים 383 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
הערות: Yom Hatzmaut Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה