ליל אביב - אלי רונן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1986
יוצר/ת: אלי רונן
מילים: יוסי גמזו
לחן: יעקב הולנדר
מבצע/ת: יהורם גאון
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
סדנה עם יואב אשריאל מס. 25\26\27
רוקדים מס. DVD56
מקור המוזיקה: LP-Sabras *2 - Recreational Folkdances of Israel-ME-010 [SBR2]-M. Eskayo
LP-Tamar 3 Presents Israeli Folk Dances - [TMR3]
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 76 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.76 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה