לך למדבר - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1957
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: חיים חפר
לחן: אלכסנדר ארגוב
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
עמנואל מס. 15
עמנואל מס.208
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - רמה 2004
מקור המוזיקה: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
הערות: Also sung by Gary Eckstein, Haparvarim, Shlishiat Arba, Lehakat Pikud Hadarom
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה