בין כל הרעשים - עופר אלפסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2014
יוצר/ת: עופר אלפסי
מילים: נתן גושן
לחן: נתן גושן
מבצע/ת: נתן גושן
מקור וידאו: Beketzev 2015
Pappenheim 2015
מחול אביב DVD 2015
רוקדים מס. 363 DVD
ריקודי עם - ריקוד חורף 2014
מקור המוזיקה: CD=Beketzev Acher 2015
מחול אביב 2015 - CD
רוקדים 363 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה