לך ירושלים - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1967
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: עמוס אטינגר
לחן: אלי רובינשטיין
מבצע/ת: רן אלירן
מקור וידאו: Dani Dassa miscellaneous
ריקודי עם - כיף חורף 1990
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: LP-Dani Dassa-Israeli Dances-DAN-005
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה