הרימון - זאב חבצלת
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1950
יוצר/ת: זאב חבצלת
מילים:
לחן: ארמני
מבצע/ת:
מקור וידאו: DVD-Hora Sheleg 2011
עמנואל מס. 36
מקור המוזיקה: CD-Hora Sheleg 2011
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Israeli Songs and Dances - Festival 201 -
LP-Nirkoda No. 2 - Hed Artzi AN 48-56[NRK2] - (1972L) -
LP-Souvenir From Israel - Tikva 148 - (1971) - Fred Berk
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה