סליחות - שלום עמר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1980
יוצר/ת: שלום עמר
מילים: לאה גולדברג
לחן: עודד לרר
מבצע/ת: יהודית רביץ
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.219
רוקדים מס. DVD 76
רוקדים מס. DVD 14
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 70 (W152)
מקור המוזיקה: LP-Haim Livne Presents Dance Along with the People of Israel -HL-3 -(1981)
LP-Halleluyah Express: For Edu. Purp. - [HEX] -18 - (1984L) - M. Eskayo
LP-Israeli Folk Dances for All Ages - M 101 -
הורה כיף 17 - CD
רוקדים 76 - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים 19 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רוקדים מס.152 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught - Gvanim 2013
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
הערות: Or Gevatron
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה