הקוצרים - גורית קדמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: הקוצרים הידד
שנה: 1940
יוצר/ת: גורית קדמן
מילים: אין
לחן: דניאל פאקטורי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 45
עמנואל מס. 46
רוקדים מס. 26
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
מקור המוזיקה: LP-Blue Star 1979 - Y-112 - (1979) -
LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Efff Netzer-Israeli Folk Dances Vol 3-Hataklit MM 30922-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
הערות: Sukot Dance, aka Lakotzrim Heydad
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה