אגלי טל - יעקב דקל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1984
יוצר/ת: יעקב דקל
מילים: משה פישבין
לחן: יזהר ירון
מבצע/ת: שירה
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 12
רוקדים מס. DVD56
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים 282 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה