מאיה - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1988
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: ריקה חן
לחן: מוטי נוטע
מבצע/ת: ריקה חן
מקור וידאו: DVD-Camp Coleman 2003
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 13
עמנואל מס.208
רוקדים מס. 57
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
דני דאסא 1 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Dances taught Czechia 2018
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה