דבקה עידן - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1983
יוצר/ת: משה תלם
מילים: אין
לחן: יוסי ספיבק
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.223
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
מקור המוזיקה: LP-Telamim 3: Israeli Folk Dances with M. Telem - TN-11233 [TMM2](1985)
משה תלם - תלמים 2 - CD
משה תלם - תלמים 4 - CD
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה