בוחר מחדש - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2012
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: גילי זכאי
לחן: גילי זכאי
מבצע/ת: אייל גולן
מקור וידאו: Harkada Camp, Paris, France 2013
Stav Weekend - Holland 2012
Toronto 2013
מחול אירופה 2013
רוקדים מס. 349 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 349 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught-Toronto 2013
Machol partners Camp 2012
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה