מי יתנני עוף - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1961
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: ליאור ייני
לחן: בלקני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: הורה כיף - DVD -2008
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 48
עמנואל מס.114
רוקדים מס. 16
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: LP-Danze d’israele (1978) - Kol Aviv,Arion-FARN 1079, ARN 34404 - (1978)
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס.105 - קלטת שמע
רוקדים מס.144 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Shorashim 2017
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
LP-Ami Gilad-Potpourri Israeli Folk Dances-Tikva 117
LP-Efff Netzer-Israeli Folk Dances Vol 3-Hataklit MM 30922-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.105 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Ronit Ophir
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה