ולס לשלום - ויקטור גבאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1994
יוצר/ת: ויקטור גבאי
מילים: אין
לחן: נמרוד טנא
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: חגיגה - DVD-2007
עמנואל מס. 34
עמנואל מס. 44
עמנואל מס.113 - ויקטור גבאי
עמנואל מס.230
פינג'אן 2003
רוקדים מס. DVD 28
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 3 (W149)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 4 (W154)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 88 (W194)
ריקודי עם - ריקודיה 1996
מקור המוזיקה: ויקטור גבאי - הרדיו הישן מס. 2 - CD
ויקטור גבאי - לרקוד עם ויקטור גבאי - 1998 - CD
ויקטור גבאי מס. 2 - 1999 - CD
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
פינג'אן 2003 - ישראל י. + יוני ק, ו. גבאי + י. מלכי - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים מס.149 - קלטת שמע
רוקדים מס.154 - קלטת שמע
רוקדים מס.194 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראליים מס. 1 עם ויקטור גבאי - CD
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה