הבה נצא במחול - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1945
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: עממי
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס.101
עמנואל מס.203
רוקדים מס. 26
מקור המוזיקה: LP-Best of Effy Netzer Volume 1 - Hataklit 2005[EN1V] - (1972) -
LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Dance With Rivka - Tikva 98 - (1965) - R. Sturnman
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
LP-Israeli Folk Dances Volume 1 - IMF 5/6 - (1957) - Dvora Lapson
LP-Lets Dance with Effy Netzer Vol. 2 - [NN2] MM 30741 - (1972) -
LP-Mecholeley Hacarmel:Haifa Municipality Students-[Hat.MM 30739-(1978L)
LP-Nirkoda No. 2 - Hed Artzi AN 48-56[NRK2] - (1972L) -
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Martha Schlamme Mort Freeman - Israeli Folk Dances - 12in LP*
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
Shai Burstyn/ Ofra Fuchs - Dance with Rivka *
הערות: Purim Dance, Also sung by Karmon, aka Havanitza Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה