עז וכבש - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1952
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.114
רוקדים מס. 26
מקור המוזיקה: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
LP-Israeli Dances! - CBS 63050[ISRD] - (1972L) -
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
מטמונים 4 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Dance Along With Sabras-Tikva 69
LP-Effi Netzer-The Best of Israel Folk Dances-CBS 20005/6-(1976)
LP-Israeli Folk Dances-Hed Artzi AN 18-28 [BS79]
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Ronit
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה