שירו לאל - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2012
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: מקורות
לחן: ציון גולן
מבצע/ת: ציון גולן, יניב בן משיח
מקור וידאו: DVD-Wink to Israel
ITH Seminar #40 with Ilan Swisa (2013)
Kochavim 2013
Yenne 2012
רוקדים מס. 340 DVD
רוקדים מס. 342 DVD
מקור המוזיקה: הילולים 2012 - CD
רוקדים 334 - CD
רוקדים 340 - CD
רוקדים 342 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Kochavim 2013
Zazza - 2012
הילולים 2012
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה