דבקה דייגים - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1955
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: אין
לחן: גיל אלדמע
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.222
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 19
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
מקור המוזיקה: LP-Debka Israeli Folk Dances - Tikva 100 - (1969L) - Fred Berk
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Israeli Dances! - CBS 63050[ISRD] - (1972L) -
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
הורה כיף 27 - CD
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
LP-Israeli Folk Dances-Hed Artzi AN 18-28 [BS79]
LP-Ofra Fuch-Debka Israeli Folk Dances-Tikva 100
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה