איחולים - יצחק ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1988
יוצר/ת: יצחק ביטון
מילים: אין
לחן: יעקב אייש
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Asilomare 1988
DVD רוקדים מס. 501
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 14
עמנואל מס.208
עמנואל מס.214
רוקדים מס. DVD 12
מקור המוזיקה: LP-Sabras 9 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR9]
הורה כיף 14 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 78 - קלטת שמע
רוקדים מס. 99 - קלטת שמע
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.78 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה