אלף בית - לוי ברגיל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות ילדים
שנה: 1997
יוצר/ת: לוי ברגיל
מילים: מיכל חזון
לחן: נורית הירש
מבצע/ת: דיג דיג דוג
מקור וידאו: DVD-Camp Coleman 2002
DVD-Camp Coleman 2003
DVD-Machol Pacifica IFD New Zealand 2005
כרמיאל 2005 DVD-USA
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 11 (W185)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 12 (W190)
מקור המוזיקה: לוי בר גיל ריקודים לילדים - 2 - CD
לוי בר גיל ריקודים לילדים - 6 - CD
רוקדים 48 - CD
רוקדים 58 - CD
רוקדים מס.185 - קלטת שמע
רוקדים מס.190 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה