ואם עכשיו - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2010
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: סגיב כהן
לחן: סגיב כהן
מבצע/ת: סגיב כהן
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2011
DVD-Slomo Maman-Melbourne 2011
רוקדים 306-ממנרקוד 1 DVD
רוקדים מס. DVD 128
מקור המוזיקה: CD-Rokdim 128-Shlomo Maman 8
CD-Shlomo Mamam-Melbourne 2011
רוקדים 306 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה