רגע מחייך - ירון בן שמחון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2010
יוצר/ת: ירון בן שמחון
מילים: יואב יצחק
לחן: יואב יצחק
מבצע/ת: יואב יצחק
מקור וידאו: DVD-Hora Camp Melbourne 2012
DVD-Rikud OZ 2011
DVD-Rokdim 325 Extra
DVD-Winter Rikud 2010
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Yam 2012
מחול אירופה 2011
מקור המוזיקה: CD-Hora Camp Melbourne 2012
CD-Rikud OZ 2011
רוקדים 323 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
מחול אירופה 2011
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה