שיר שמח - גיורא קדמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1973
יוצר/ת: גיורא קדמון
מילים: יעקב אורלנד
לחן: מרדכי זעירא
מבצע/ת: אסתר אופרים
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
עמנואל מס. 52
רוקדים מס. 276 DVD
מקור המוזיקה: LP-Bikurim - Blue Star 1978 K+R 8051 NI [BIK] - (1978) - Ya’akov Eden
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
LP-Sabras 9 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR9]
הורה כיף 12 - CD
רוקדים 276 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.6 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Ha'eshkoliot, Ha'ofarim, Shokolad Menta Mastik, 2nd Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה