תסתכלי עלינו - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2009
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: טל שגב יעקב לאמעי ואבי גואטה
לחן: שגב טל יעקב לאמעי ואבי גואטה
מבצע/ת: דניאל בן חיים
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
מחול מיאמי 2009
רוקדים מס. 292 DVD
שלמה ממן מס.5 - DVD R123
מקור המוזיקה: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
רוקדים 287 - CD
רוקדים 292 - CD
שלמה ממן מס.5 -רוקדים CD R123
מחנה ריקודים / סדנא: ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2008
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה