חשבתי שיהיה רומנטי - מישל וגיל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: מישל וגיל
מילים: יואב גינאי
לחן: אוהד חיטמן
מבצע/ת: אוהד חיטמן
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
מחנה ריקוד DVD 2009
רוקדים מס. 284 DVD
מקור המוזיקה: CD-Hishtalmut Irgun
חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
רוקדים 280 - CD
רוקדים 284 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: ריקוד 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה