מלאכית - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2008
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: זאב רובינשטיין
לחן: זאב רובינשטיין
מבצע/ת: שלומי שבת
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
DVD-14th Machaneh Aviv (2009) with Eithan Mizrachi
DVD-35th ITH Seminar with Rafi Ziv (2011)
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
חגיגה - DVD-2008
מחנה ריקוד DVD 2009
רוקדים מס. 279 DVD
מקור המוזיקה: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
רוקדים 279 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Camp Yenne 2009
Machol Italia 2009
הילולים 2008
חגיגה 2008
כרמיאל 2009
מחנה אביב 2009
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה