עננים - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: אוריאל אופק
לחן: פבלו רוזנברג
מבצע/ת: פבלו רוזנברג
מקור וידאו: הורה אביב DVD-2008
מחול אירופה 2008
רוקדים מס. 276 DVD
שלמה ממן מס.5 - DVD R123
מקור המוזיקה: הורה אביב 2008 - CD
חוללו זמר מס. CD - 45
רוקדים 276 - CD
שלמה ממן מס.5 -רוקדים CD R123
מחנה ריקודים / סדנא: ריקוד חורף 2012
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה