אליך - דודו ברזילי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: דודו ברזילי
מילים: משה פרץ
לחן: משה פרץ
מבצע/ת: משה פרץ
מקור וידאו: DVD-Dudu Barzilay-Rikud 2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-מחול מיאמי 2008
Toronto 2008
רוקדים מס. 314 DVD
מקור המוזיקה: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול מיאמי - 2008 - CD
רוקדים 285 - CD
רוקדים 314 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
הילולים 2008
ריקוד 2008
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה