קחי אותי - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: משה בן ארי
לחן: משה בן ארי
מבצע/ת: משה בן ארי
מקור וידאו: DVD-14th Machaneh Aviv (2009) with Eithan Mizrachi
DVD-Machol Pacifica 2009 with Pamela Schwartz
DVD-Munich 2009
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
Gadi Bitton-Rikud 2008
גדי ביטון - מלבורן 2009 -DVD
הילולים DVD - 2008
מקור המוזיקה: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
גדי ביטון - מלבורן 2009 -CD
גדי ביטון - ריקוד 2008 - CD
הילולים 2007 - CD
רוקדים 76 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: הורה - גדי ביטון - מלבורן 2009
הילולים 2008
מחנה אביב 2009
ריקוד 2008
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה