שר לך - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: רוני אחיאל
לחן: שימי כהן
מבצע/ת: רועי לוי
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Kochavim 2009
חגיגה - DVD-2008
מחול אירופה 2008
רוקדים מס. 275 DVD
מקור המוזיקה: CD-Rafi Ziv-Melbourne 2010
חוללו זמר מס. CD - 44
רוקדים 275 - CD
רפי זיו - 2008 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught-Rafi Ziv-Melbourne Camp 2010
חגיגה 2008
כוכבים 2009
ריקוד 2008
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה