לקוצרים הידד - גורית קדמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1940
יוצר/ת: גורית קדמן
מילים: עמנואל זמיר
לחן: עמנואל זמיר
מבצע/ת: יוסף מילוא
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. 265 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
מקור המוזיקה: LP-Telamin: Israeli Dances with M.Telem-[TMM]DM 81881, BT 11231-(1979)
רוקדים 265 - CD
רישום צעדים: LP-Telamin 1-Israeli Folk Dances with Moshe Telem-DM 81881, BT 11231-(1979)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה