סאנפלוור - בוני פיה
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2007
יוצר/ת: בוני פיה
מילים: אין
לחן:
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Camp Yachad 2008
DVD-Machol Pacifica 2008 with Marcelo Marianoff
בוני פיה- מלבורן - DVD 2007
השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
מחול אביב DVD 2014
רוקדים מס. 263 DVD
מקור המוזיקה: CD-Camp Yachad 2008
בוני פיה- מלבורן - CD 2007
השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
מחול אביב 2014 - CD
רוקדים 263 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: מחול טרופיקליה 2008
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה