שלושה ימים - מאיר שם טוב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: מאיר שם טוב
מילים: יעקב גלעד
לחן: יהודה פוליקר
מבצע/ת: יהודה פוליקר
מקור וידאו: מאיר שם טוב - 2009 - DVD
מאיר שם טוב-רוקדים מס. DVD 119
רוקדים 278-לרקוד ביחד 3ב DVD
רמה ריקודיה 2010 DVD
מקור המוזיקה: הורה אביב 2008 - CD
הורה כיף -2005 - CD
רוקדים 119 - CD
רוקדים 270 - CD
רוקדים 278 - CD
הערות: Also sung by Petez Aviv
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה