קסמי שאול - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1982
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: עודד לוי
לחן: נדב מדינה
מבצע/ת: הפרברים
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
עמנואל מס.102
עמנואל מס.207
עמנואל מס.301
רוקדים מס. DVD 12
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
מקור המוזיקה: LP-Halleluyah Express: For Edu. Purp. - [HEX] -18 - (1984L) - M. Eskayo
הורה כיף 11 - CD
יענקל'ה לוי - 1 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס. 86 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Shorashim 2017
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
הערות: Also sung by Tzadok Yaniv
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה